top of page
ENVI 4_edited.jpg

Perkhidmatan Aduan & Pertanyaan

Portal Talian Indahkan Malaysia menyediakan perkhidmatan aduan dan pertanyaan dalam talian yang komprehensif. Jika terdapat sebarang masalah berkaitan perkhidmatan kutipan dan pembersihan awam, sila pilih lokasi negeri dari pilihan menu di bawah ini. Aduan atau pertanyaan anda akan diajukan kepada pasukan khidmat pelanggan kami untuk bertindak. Pelanggan hendaklah melengkapkan borang aduan dan wakil konsesi akan menjawab aduan anda. Pelanggan juga boleh menghubungi kami sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan melalui telefon, surat atau e-mel.

---

Talian Indahkan Malaysia Portal provides a comprehensive online complaints service. If there are any problems with the collection and public cleansing services, please select the location of the state from the menu below. Complaints or queries, will be forwarded to our customer service team for action. Customers should complete the complaint form and our concessions representative will answer your complaint. Please also feel free to contact us by phone, mail or email.

bottom of page